juniorclub.co.th  
TH : EN
 
A F u n   L e a r n i n g   E x p e r i e n c e   juniorclub.co.th
Junior Club Trips
 
 

   ดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านดนตรี Learn English through music เหมาะสำหรับเด็กวัยระดับอนุบาล เราใช้เครื่องดนตรี เช่น Keyboard, Xylophone, triangle, maracas, tambourine, clackers เป็นเครื่องมือในการสะท้อน อารามณ์ ความรู้สึกที่อยู่ภายในตัวเด็ก ออกมาเป็นเสียงดนตรี โดยบูรณาการวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาของดนตรีเข้าด้วยกัน เด็กเรียนรู้จังหวะ เสียงของตัวโน้ต เนื้อเพลงภาษาอังกฤษที่เด็กร้องอยู่แล้วในห้องเรียน เช่น Twingkle Twingkle little star, Hot Cross Buns เป็นต้น โดยการเคาะหรือร้องเพลงตามจังหวะ รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย เต้น กระโดด หรือตบมือ ไปตามจังหวะดนตรี

   เด็กจะไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนอยู่ เพราะความเพลิดเพลินที่เด็กได้รับนั้น จะทำให้เด็กลื่นไหลไปกับการผสมผสานของการเรียนรู้ ที่ได้
ถูกบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากเครื่องดนตรี ที่เด็กได้สัมผัสแล้ว ยังมีสื่อการสอนอีื่นๆอีก เช่น สัญลักษณ์ของตัวโน้ต ชื่อของตัวโน้ตต่างๆ การใช้ตัวโน้ต 3 ตัว มาสร้างเป็นบทเพลง เด็กเรียนรู้ดนตรีในมุมกว้าง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สนใจทำเป็น Program of choice ให้กับผู้ปกครอง

 

 
 
 
Home      |      About us      |      Methodology      |      Junior club in schools      |      Junior club camps      |      Junior club trips      |      Contact Us
copyright © 2010 Junior Club, all rights reserved. juniorclub.co.th , Tel : 081-5737897 , E-mail : contact@juniorclub.co.th