juniorclub.co.th  
TH : EN
 
A F u n   L e a r n i n g   E x p e r i e n c e   juniorclub.co.th
Junior Club in schools
 
 
Junior Club in schools
Junior Club in schools
Junior Club in schools
 


   เรานำครูต่างชาติเจ้าของภาษา ร่วมเข้าสอนในโรงเรียนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษา ครูผู้สอนผ่านการฝึกอบรม โดยนำเนื้อหา เทคนิคและวีธีการสอนของ Junior Club ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้มีความกล้า ในการพูดโต้ตอบกับครู เด็กพูดภาษาอังกฤษอย่างไม่เคอะเขิน พูดอย่างถูกต้องตามสำเนียงเจ้าของภาษา

   ครูผู้สอนเป็นครูหนุ่มสาว ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เต็มเปี่ยมพร้อมด้วยกายและใจ ที่จะทำหน้าที่ สร้างความสนุกสนานร่วมกับเด็กๆ ในแต่ละวันของการเรียนรู้
Junior Club เป็นผู้จัดเตรียมบทเรียน ฝึกอบรมครู จัดทำแผนและสื่อการสอน ทั้งหมด ก่อนที่จะส่งครูไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ

 
 
 
Home      |      About us      |      Methodology      |      Junior club in schools      |      Junior club camps      |      Junior club trips      |      Contact Us
copyright © 2010 Junior Club, all rights reserved. juniorclub.co.th , Tel : 081-5737897 , E-mail : contact@juniorclub.co.th