juniorclub.co.th  
TH : EN
 
A F u n   L e a r n i n g   E x p e r i e n c e   juniorclub.co.th
about-us
 
 

   ประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา จุดยืนของ Junior Club เรามุ่งมั่นพัฒนา สร้างความมั่นใจให้เด็ก ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เหมือนเจ้าของ ภาษา Junior Club เริ่มต้นใน ปี 2005 ตั้งแต่สอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก และนำนักเรียนระดับประถมและมัธยม เข้าแคมป์ภาษา อังกฤษนอกสถานที่ตามรีสอร์ทต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ภาษา นอกห้องเรียน

ภารกิจ
   เราเตรียมครูที่มีคุณภาพ นำเสนอวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่เข้าใจ ง่าย ผ่านสื่อการสอน เน้นใช้งานจริงในสถานกาณ์ต่างๆ สอนให้เด็กฟังและ พูดอย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอน
   เราจัดหาครูผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีทักษะ ความรู้ ความ สามารถ ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยผ่านกระบวนการอบรม เพิ่มเติม ด้านวิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนในแบบของ Junior Club รวมถึงแนะนำวัฒนธรรมไทยที่ควรรู้ ให้กับครูชาวต่างชาติในการปฏิบัติตน ในโรงเรียน
 
 
 
Home      |      About us      |      Methodology      |      Junior club in schools      |      Junior club camps      |      Junior club trips      |      Contact Us
copyright © 2010 Junior Club, all rights reserved. juniorclub.co.th , Tel : 081-5737897 , E-mail : contact@juniorclub.co.th